Daily Tea - debunix

An Ji Bai Cha from Norbu in Petr Novak wood-fired shino tea wares

cha hechawanKyusuPetr NovakTea traywoodfired shino