Tea - debunix

2010 Fall Pa Sha Zhong Zhai loose sheng from Xishuangbanna via Norbu, a delicious sweet herbaceous young puerh. Delicate yellow liquor, enjoyed in a Cory Lum bildoro cup.

2010 FallMenghai CountyNorbu TeaPa Sha Zhong Zhai PuerhPetr Novak shino cha heXishuangbannaYunnan